Remonty i inwestycje

Informacje na temat prowadzonych prac Projekt: Rewitalizacja poprzemysłowych dzielnic Bytomia – utworzenie nowoczesnego centrum rekreacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego na Rozbarku  Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jacka w Bytomiu   Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego[…]