Święci Młodziankowie

28 grudnia 2015, poniedziałek

9:00 – Msza św. w intencji dzieci z indywidualnym błogosławieństwem każdego dziecka. Finał rorat – prosimy, aby dzieci na mszę św. przyszły z planszami roratnimi.