Gorzkie Żale na Rozbarku

W niedziele Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym – godz. 15:30.