Poświęcenie pokarmów

Poświęcenie pokarmów od 13.00 do 17.00 co pół godziny. O godz. 14.00 poświęcenie w strojach rozbarskich.