Pielgrzymka do Matki Bożej Łaskawej w katedrze we Lwowie

W dniach 9 – 14 listopada zapraszamy na pielgrzymkę przed cudowny wizerunek Marki Bożej Łaskawej we Lwowie. W tym czasie zwiedzimy Lwów i okolice. Koszt pielgrzymki to 300 zł (przejazd autokarem, ubezpieczenie, noclegi i wyżywienie). Zapisy przyjmowane są w kancelarii parafialnej. Do wyjazdu na Ukrainę konieczne jest posiadanie ważnego paszportu. Wyjazd będzie miał miejsce o godzinie 16:00, 9 listopada br. z placu koło centrum ks. G. G. Gorczyckiego koło kościoła św. Jacka.