Duszpasterstwo Rodzin – Spotkania Małżeńskie

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej serdecznie zaprasza małżonków na weekendowe rekolekcje Spotkania Małżeńskie, które odbędą się 28-30 października 2016r. w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Serafitek w Bielsku Białej. Rekolekcje dla małżeństw mają na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się małżonków oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Warsztaty oparte są na dialogu małżonków prowadzonym tylko we dwoje. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy pod adresem internetowym duszpasterstwa rodzin: www.dorodzin.pl