Pielgrzymka do Grobu Bożego w Nysie

Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę do Grobu Bożego w Nysie Prudnik to jedna z najstarszych miejscowości, leżących w granicach województwa opolskiego. Została założona XIII w. przez marszałka Królestwa Czeskiego Woka z rodu Rożemberków. W XIV w. ziemia prudnicka została wykupiona przez króla czeskiego Jana Luksemburskiego i przekazana Piastom opolskim, którzy sprawowali na jej terenie władzę aż[…]

Muzyczny czwartek

W ramach Muzycznego Czwartku na Rozbarku zapraszamy na koncert w wykonaniu zespołu wokalnego „The Feel Harmonic Singer” który odbędzie się w czwartek, 16 lutego 2017 o godz. 19:00 w Centrum im. ks. G. G. Gorczyckiego