Pielgrzymka do Grobu Bożego w Nysie

Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę do Grobu Bożego w Nysie Prudnik to jedna z najstarszych miejscowości, leżących w granicach województwa opolskiego. Została założona XIII w. przez marszałka Królestwa Czeskiego Woka z rodu Rożemberków. W XIV w. ziemia prudnicka została wykupiona przez króla czeskiego Jana Luksemburskiego i przekazana Piastom opolskim, którzy sprawowali na jej terenie władzę aż[…]