Dekret biskupa gliwickiego zwołujący pierwszy synod diecezji gliwickiej