Pielgrzymka do Grobu Bożego w Nysie

Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę do Grobu Bożego w Nysie

Prudnik to jedna z najstarszych miejscowości, leżących w granicach województwa opolskiego. Została założona XIII w. przez marszałka Królestwa Czeskiego Woka z rodu Rożemberków. W XIV w. ziemia prudnicka została wykupiona przez króla czeskiego Jana Luksemburskiego i przekazana Piastom opolskim, którzy sprawowali na jej terenie władzę aż do 1532 roku. W kolejnych wiekach miasto i okoliczne tereny dzieliły burzliwą historię Opolszczyzny – najpierw stały się własnością Habsburgów, potem na krótko polskich Wazów i ponownie Habsburgów. W 1741 roku Prudnik znalazł się pod panowaniem Królestwa Prus. Związki z państwem niemieckim trwały aż do 1945 roku, gdy po zmianie granic państwowych Prudnik i ziemia prudnicka stały się częścią Polski.

W trakcie pobytu w mieście zobaczymy stare miasto wraz z zabudowaniami XIII w. kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła, mury obronne i wieże zamkową (zwaną wieżą Woka). Naszym głównym celem będzie jednak klasztor franciszkanów w Prudniku-Lesie, gdzie w latach 1954-1955 przebywał internowany prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

Nysa, której początki sięgają XII wieku i księcia Bolesława Krzywoustego. Na przełomie XII i XIII w. miasto stało się stolicą księstwa nysko-otmuchowskiego, należącego aż do 1810 roku do biskupów wrocławskich (jego resztki przetrwały w granicach monarchii austriackiej do 1850 roku). Nasza wizyta w Nysie będzie przede wszystkim związana z nawiedzeniem dawnego kościoła bożogrobców (od XVII wieku jezuitów) pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, gdzie znajduje się kaplica z kopią Grobu Bożego. Warto w tym miejscu nadmienić, że zabudowania poklasztorne wraz z kościołem mieściły w latach 1949-1997 wyższe seminarium duchowne diecezji opolskiej (od 1992 r. także gliwickiej), a obecnie – Diecezjalnego Gimnazjum i Liceum Humanistycznego oraz Diecezjalny Dom Formacyjny.

XII-wieczny Otmuchów, siedziba jednej z najstarszych kasztelanii na Śląsku i własność biskupów wrocławskich do 1810 roku. Zobaczymy fragmenty murów obronnych, zabudowę Rynku oraz dawnego zamku biskupiego.

„Śląskie Carcassonne”, czyli XIII-wieczny Paczków ze wspaniałymi, bardzo dobrze zachowanymi murami obronnymi z 19 basztami oraz trzema wieżami bramnymi. Fortyfikacje były efektem polityki biskupów wrocławskich w regionie, do których należało miasto wraz z przyległościami.

Wyjazd 1 kwietnia 2017 – sobota godz.7.00

Koszt 50 zł, zapisy i płatność w kancelarii parafialnej