Uroczystość NMP Królowej Polski

Środa, 3 maja
Msze św. sprawowane w godzinach 7:00, 8:00, 9:00 i 18:00. W kaplicy szpitalnej o godz. 9:00.