Odpust w kaplicy pw. NSPJ w szpitalu przy ul. Żeromskiego

piątek, 23 czerwca – odpust w kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w szpitalu przy ul. Żeromskiego.

Msza św. odpustowa o godz. 13:00.