Rewitalizacja

Projekt: Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu Celami bezpośrednimi projektu są wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz wzrost zdolności do zatrudnienia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe i konserwatorskie wnętrza kościoła górnego, w tym ścian, sklepienia, stropów, posadzki, instalacji elektrycznych, montaż kraty kutej, ław[…]