Labolatorium Wiary

29 października, godz. 17:00 – zapraszamy wszystkich pragnących ugruntować swoją wiarę i wiedzę o Bogu i Kościele. W domu parafialnym.