Odwiedziny chorych

7 października, sobota – odwiedziny chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną w godzinach porannych.