Rozbarski Klub Aktywnych

W każdy wtorek na godz. 16:30 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy do Centrum ks. Gorczyckiego na zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne.