Konkurs na szopkę bożonardodzeniową

  1. Zachęcamy do udziału w konkursie całe rodziny.
  2. Prace mogą być wykonane techniką dowolną, rysunek, rzeźba, kolaż itp., ze wszystkich dostępnych materiałów np. papier, drewno, karton, gips, makaron, plastelina, klocki, zabawki,
    nici itp.
  3. Prace można składać do 23.12.2017 do ostatnich rorat dla dzieci.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 6.01.2018 podczas koncertu Muzycznej Gromady Rozbarskiej.
  5. Oceniać prace będzie mógł każdy, kto odwiedzi w dniach 24.12.2017-5.01.2018 Centrum Edukacyjne im. ks. Gorczyckiego, gdzie one będą wystawione. Specjalne karty do głosowania będą dostępne w kawiarence. Na karcie należy wpisać numer pracy, która się najbardziej podoba. Karty te będzie należało wrzucić do Specjalnej urny.
  6. Życzymy wiele radości z twórczej pracy i zapraszamy do wspólnej zabawy.