Lampiony roratnie

Lampiony roratnie można nabyć w kancelarii parafialnej lub w niedziele w Centrum im. ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.