Polsko- ukraińska droga ku przyszłości – PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO WYOBRAŹNI

Pod koniec sierpnia 2018 roku Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bytomiu oraz Stowarzyszenie Integracja M w Samborze na Ukrainie realizowały wspólne zadanie. Projekt „Polsko- ukraińska droga ku przyszłości – PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO WYOBRAŹNI” został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. We wspólnym wyjeździe do Władysławowa brała udział grupa młodych ludzi z obydwu krajów. Wyjazd miał charakter integracyjny, uczestniczyły w nim również osoby niepełnosprawne.

Myślą przewodnią projektu była wyobraźnia, która stymulowała myślenie i działanie uczestników na rzecz przyszłości. Dzięki zajęciom o charakterze poznawczym, integracyjnym, sportowym czy artystycznym wakacyjny czas dla ludzi młodych był szkołą samodzielności, doskonalenia postaw prospołecznych i szerzenia idei wolontariatu.

To międzynarodowe spotkanie było okazją do nawiązania nowych relacji, kontaktów. Młodzież była przekonana, że dzięki temu projektowi osoby mniej sprawne mogły korzystać z możliwości, które wcześniej były dla nich niedostępne.

Spotkanie to przyczyniło się do wypracowania pozytywnych wzorców zachowania w stosunku do niepełnosprawnych. Miało to odzwierciedlenie w opinii młodego uczestnika „Nasz projekt był wspaniały, bo brała w nim udział młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna. Mogliśmy się poznać i być ze sobą bez barier.”

Dziękujemy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a szczególnie Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, że kolejny raz mogliśmy zorganizować wspólny projekt dla młodych ludzi.