Pielgrzymka do Wieliczki i Krakowa

Pielgrzymka do św. Kingi w kopalni soli w Wieliczce i do grobu św. Jacka w Krakowie. Zwiedzimy również min. zamek Żupny w Wieliczce.

koszt 50 zł

termin: pierwsza niedziela, 4 listopada

zapisy w kancelarii parafialnej