Adwent – Roraty

Msze św roratnie dla dzieci w tygodniu o godz. 17:00, w sobotę o godz. 8:00, dla dorosłych w soboty o godz. 7:00.