Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8. grudnia, sobota – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Msze o 7:00, 8:00, 9:00.

Nabożeństwo Godziny Łaski od godz. 12:00 do godz. 13.

Podczas mszy św. o godz. 17:00 uroczyste przyjęcie dziewcząt do wspólnoty Dzieci Maryi.