Pielgrzymka do pustelni św. Brata Alberta

W sobotę, 2 lutego odbędzie się pielgrzymka do pustelni św. Brata Alberta Chmielowskiego w Zakopanem – Kalatówkach. Msza św. w pustelni.

Zapisy w kancelarii, koszt 60 zł. Wyjazd o godz. 6:00.