Jałmużna Wielkopostna

W czasie Wielkiego Postu po nabożeństwach pasyjnych (Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa) zbierana jest jałmużna wielkopostna dla najuboższych starszych mieszkańców Rozbarku.