Miejska Droga Krzyżowa

12 kwietnia, piątek, godz. 18:30 – Rynek, rozpoczęcie Miejskiej Drogi Krzyżowej.