Rekolekcje Wielkopostne na Rozbarku

24 marca – 27 marca

Rekolekcje głosić będzie o. Maciej Biskup, OP.