Via Lucis – Droga Światła

Nabożeństwo to jest głoszeniem światu zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Jest to czas radosnego wyznania wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego, by i inni uwierzyli. Droga Światła jest wspomnieniem spotkań Jezusa Chrystusa z ludźmi po zmartwychwstaniu. Dajmy świadectwo, że z Jezusem idziemy przez życie. Na nabożeństwo przynieśmy ze sobą świece. Piątek 26 kwietnia – Cmentarz Parafialny Jeruzalem godz.[…]

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego

WIELKI CZWARTEK Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem (J 13,34) 8:00 – Komunia św. dla osób, które nie mogą uczestniczyć w wieczornej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej 8:15 – Nabożeństwo Gorzkich Żali 18:00 – UROCZYSTA MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy Adoracja do godz. 21:00 WIELKI PIĄTEK Czy może i[…]

Pielgrzymka „Śladami śląskiego gotyku”

Pielgrzymka śladami śląskiego gotyku – 27 kwietnia, sobota. Opava – koscioł katedralny, franciszkanie; Hradec nad Moravici – historyczne miejsce spotkania orszakow ślubnych księcia Mieszka i księżny Dobrawy; Raciborz – Kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Raciborzu, kościół Farny (świętobliwa Ofka), podominikanski kościół św. Jakuba. Wyjazd 6:45, koszt 60 zł.