Słowa biskupów do wiernych. Wrażliwość i odpowiedzialność