Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – czyli Boże Ciało. Jest to święto nakazane, więc mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy świętej, które będę sprawowane o godzinie: 7:00, 9:00 z procesją, 12:00 i 16:00. Procesja przejdzie ulicami: Witczaka, Alojzanów, Musialika i Witczaka. Zachęcamy do przyozdobienia domostw obrazami religijnymi i symbolami eucharystycznymi. Na procesję[…]