Via Lucis – Droga Światła

Nabożeństwo to jest głoszeniem światu zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Jest to czas radosnego wyznania wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego, by i inni uwierzyli. Droga Światła jest wspomnieniem spotkań Jezusa Chrystusa z ludźmi po zmartwychwstaniu. Dajmy świadectwo, że z Jezusem idziemy przez życie. Na nabożeństwo przynieśmy ze sobą świece. Piątek 26 kwietnia – Cmentarz Parafialny Jeruzalem godz.[…]

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego

WIELKI CZWARTEK Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem (J 13,34) 8:00 – Komunia św. dla osób, które nie mogą uczestniczyć w wieczornej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej 8:15 – Nabożeństwo Gorzkich Żali 18:00 – UROCZYSTA MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy Adoracja do godz. 21:00 WIELKI PIĄTEK Czy może i[…]

Pielgrzymka do Łagiewnik

W Święto Miłosierdzia Bożego (niedziela, 28 kwietnia) organizujemy pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Koszt 50 zł, zapisy w kancelarii. Zbiórka o godz. 5:45.

Pielgrzymka „Śladami śląskiego gotyku”

Pielgrzymka śladami śląskiego gotyku – 27 kwietnia, sobota. Opava – koscioł katedralny, franciszkanie; Hradec nad Moravici – historyczne miejsce spotkania orszakow ślubnych księcia Mieszka i księżny Dobrawy; Raciborz – Kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Raciborzu, kościół Farny (świętobliwa Ofka), podominikanski kościół św. Jakuba. Wyjazd 6:45, koszt 60 zł.

Odwiedziny chorych

13 kwietnia, sobota w godzinach porannych z posługą sakramentalną odwiedzimy naszych starszych i chorych Parafian. Osoby te prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

Widok kościoła

104. rocznica konsekracji

8 kwietnia, poniedziałek – wspominamy 104. rocznicę konsekracji kościoła św. Jacka na Rozbarku. Pragniemy w tym dniu Bogu dziękować za naszych przodków, którzy rozbarską świątynię ufundowali i wybudowali.

Wizytacja Kanoniczna

15 marca, piątek – wizytacja kanoniczna w naszej Parafii – ks. bp Andrzej Iwanecki. Godz. 08:30 (wyjątkowo) – Droga Krzyżowa. Godz. 17:00 – spotkanie ks. biskupa A. Iwaneckiego z Radą Parafialną. Godz. 18:00 – msza św. podczas której będzie udzielany sakrament bierzmowania.

Nabożeństwa pasyjne

Czwartek, 17:30 (po mszy szkolnej) – droga krzyżowa dla dzieci Piątek, godz. 17:00 – droga krzyżowa dla dorosłych Zalecki – wypominki na drogę krzyżową można składać w kancelarii lub zakrystii. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 15:30. Kazania pasyjne głosić będzie ks. Klaudiusz Mann.