Duszpasterze

Proboszcz – ks. Krzysztof Karkoszka

od 10 czerwca 2019 – proboszcz Bytom-Rozbark  – św. Jacek

ks. Robert Potempa

od 26 sierpnia 2019 2018 – wikariusz parafii świętego Jacka w Bytomiu i katecheta w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu

ks. Krzysztof Ruciński

od 26 sierpnia 2019 – wikariusz parafii świętego Jacka w Bytomiu i katecheta w Szkole Podstawowej nr 9 w Bytomiu

 

Kapłani pracujący w parafii św. Jacka w Bytomiu

 1. +ks. Gorek Franciszek 1913-1922;
 2. +ks. Melcer Franciszek 1913-1915;
 3. +ks. Proboszcz Strzybny Franciszek 1913-1936. Pierwszy Rozbarski proboszcz. Zmarł 27.08.1936r. Jego ciało spoczywa na cmentarzu parafialnym przy ul. Staffa.
 4. +ks. Salbert Teodor 1915-1917;
 5. +ks. Januszewicz Alfons 1917-1918;
 6. +ks. Luszczyk Jakub 1918-1926;
 7. +ks. Labus Jan 1922-1924;
 8. +ks. Kreis Henryk 1924-1929;
 9. +ks. Puchalla Eryk 1924-1925;
 10. +ks. Steinfels Eryk 1925-1927;
 11. +ks. Joschko Jan 1926-1928;
 12. +ks. bp Grzondziel Henryk 1927-1929. Ks. H. Grzondziel urodził się w 1897 roku w Katowicach Załężu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1923 roku z rąk Kard. Bertrama we Wrocławiu. Po obronie doktoratu z dogmatyki w 1927 roku podjął posługę wikarego w naszej parafii, którą pełnił przez 2 lata. Następnie pełnił służbę w Zabrzu Biskupicach, a od 1931 roku został proboszczem par. św. Antoniego w Gliwicach Wójtowej Wsi. Następne lata jego kapłańskiej służby wiążą się z Wrocaławiem, gdzie pełnił funkcję ojca duchownego w seminarium oraz był proboszczem w parafii św. Stanisława i Doroty. W 1954 roku został proboszczem w podraciborskich Krzyżanowicach. W 1956 roku przez ówczesnego bpa F. Jopa został powołany na wikariusza generalnego obejmując równocześnie parafię w Nowej Wsi Królewskiej. 20 maja 1959 roku Ojciec Święty Jan XXIII mianował ks. Henryka Grzondziela biskupem pomocniczym do pomocy w Opolu ks. bpowi Franciszkowowi Jopowi. Zmarł 24 maja 1968 roku.
 13. +ks. Kischka Karol 1928-1932;
 14. +ks. Adamski Roman 1929-1931;
 15. +ks. Dolla Jan 1929-1931. Późniejszy pierwszy proboszcz parafii św. Józefa w Zabrzu. Zmarł 27 lutego 1976 roku.
 16. +ks. Kossytorz Teodor 1931-1937;
 17. +ks. Skowronek Wilhelm 1931-1936;
 18. +ks. Bartella Wilhelm 1931- 1934;
 19. +ks. Kotzur Paweł 1934-1936;
 20. +<strong>Ks. Proboszcz Zachlod Józef 1934-1953. Zmarł 25 marca 1953. Jego ciało spoczywa przy kościele.
 21. +ks. Miksa Wilhelm 1937-1939;
 22. +ks. Krafczyk Paweł 1938-1946;
 23. +ks. Kuhna Leon 1938-1943;
 24. +ks. Sierzecki Alfons 1939-1940;
 25. +ks. Waniek Franciszek 1940-1945;
 26. +ks. Szetelnicki Wacław 1945-1946;
 27. +ks. Bochenek Kazimierz 1946. Późniejszy długoletni proboszcz par. św. Piotra i Pawła w Opolu.
 28. +ks. Heiny Georg 1946-1947;
 29. +ks. Kluz Stanisław 1946;
 30. +ks. Nowicki Władysław 1946;
 31. +ks. Oberc Adam 1946;
 32. +ks. Płachetka Roman 1946-1947;
 33. +ks. Racki Edmund 1946-1947;
 34. +ks. Matyjasik Stanisław 1947-1948;
 35. +ks. Sikora Franciszek 1948-1950;
 36. +ks. Wycisk Alojzy 1948-1950. Późniejszy proboszcz w Karbiu, zm. 03.02.1979r. Pochowany na Karbiu.
 37. +ks. Wasilewski Edmund 1950-1951;
 38. +ks. Alojzy Borszcz;
 39. +ks. Administrator Geneja Stanisław 1951-1954. Późniejszy proboszcz w Wieszowie, zm. 11.05.1985r. Spoczywa na cmentarzu w Wieszowie.
 40. +ks. Budniok Alojzy 1952-1955;
 41. +ks. Figura Edward 1953-1954;
 42. +ks. Bityk Jerzy 1954-1955;
 43. +ks. Chlebek Jan 1954-1955;
 44. +ks. Proboszcz Szymała Jan 1954-1963. Urodził się w 1889 roku w Dobrzeniu Wielkim na opolszczyźnie. W 1911 roku we Wrocławiu przyjął święcenia kapłańskie. Mianowany kapelanem został przydzielony na front zachodni wojny. Po powrocie podjął posługę kapłańską w Zabrzu Mikulczycach. Następnie pełnił funkcję kapelana 74 pułku pp pod Poznaniem. W 1923 roku w Lublińcu zakłada gimnazjum. W 1931 roku awansował do stopnia majora, równocześnie został kapelanem hufca harcerzy. 05 maja 1954 roku zostaje przydzielony jako proboszcz do naszej wspólnoty parafialnej. Zmarł 31 grudnia 1962 roku. Jego ciało spoczywa na cmentarzu parafialnym przy ul. Staffa.
 45. +ks. Greipel Alojzy 1955-1961;
 46. +ks. Onderka Franciszek 1955-1958;
 47. +ks. Słodkowski Henryk 1955-1959. Były proboszcz w Niemodlinie.
 48. +ks. Jurczyk Alojzy 1958-1962. Późniejszy proboszcz par. NSPJ w Raciborzu. Odszedł do domu Ojca w lipcu 2005 roku. Pochowany w Raciborzu.
 49. +ks. Morcinek Joachim 1959-1964;
 50. ks. Kwapis Edmund 1961-1962. Późniejszy proboszcz par. Przechód (niedaleko Korfantowa, diec. opolska), od 2002 roku na emeryturze.
 51. +ks. Gawelczyk Henryk 1962-1963. Emerytowany. prob. par. Piotra i Pawła w Kotach. Zmarł 09.03.1999r.
 52. ks. Olech Stanisław 1962-1965;
 53. ks. Piechaczek Jan 1962-1963. Do 2009 roku proboszcz par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie Koźlu – Sławięcicach (diec. opolska). Obecnie emeryt w Domu Księży Emerytów w Opolu.
 54. +ks. Drużba Piotr 1963-1968;
 55. +ks. Muszalik Alojzy 1963-1967. Były proboszcz w Wędzinie (koło Olesna, diec. opolska). Zmarł w 1990.
 56. ks. Przybylski Andrzej 1963-1966;
 57. +ks. Proboszcz Rolnik Alfons 1963-1978. Urodził się 12 grudnia 1906 roku w Zabrzu Pawłowie. W 1932 roku we Wrocławiu z rąk ówczesnego Kardynała Bertrama otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie pełnił posługę w Zabrzu Biskupicach. W Raciborzu był duszpasterzem osób głuchoniemych. Następnie był kuratusem w par. św. Krzyża w Opolu (dzisiejsza katedra). Od 1939 do 1963 roku pełnił urząd proboszcza w Sierakowie pod Olesnem, a od 15 marca 1963 roku do końca sierpnia 1978 roku pełnił posługę proboszcza par. św. Jacka w Bytomiu. Na emeryturze zamieszkał w Chrząszczycach na opolszczyźnie. W 1992 roku obchodził jubileusz 60-cia posługi kapłańskiej. Zmarł 15 grudnia 1996 roku.
 58. ks. Mitka Henryk 1965-1967; obecnie R.F.N.
 59. ks. Rosner Józef 1966-1968;
 60. ks. Pabis Roman 1967-1968;
 61. ks. Stanisław Pielesz 1968-1969. Od 1992 emerytowany prob. par. św. Jadwigi w Zabrzu, tam też mieszka jako rezydent.
 62. +ks. Lelonek Karol 1968-1971.
 63. ks. Obronczka Joachim 1968-1971. Obecnie RFN.
 64. ks. Twordoch Mikołaj 1968;
 65. ks. Dembończyk Joachim 1969-1972. Emerytowany proboszcz parafii w Biedrzychowicach (diecezja opolska)
 66. ks. Gac Czesław 1969-1973. Emerytowany prob. par. Zalesie Śląskie (diec. opolska).
 67. +ks. Łysy Karol 1972-1975. Proboszcz w Łubianach (niedaleko Olesna, diec. opolska) w latach 1976-2003. Zmarł 02 czerwca 2003 roku. Spoczywa w Łubianach.
 68. ks. Pogorzałek Andrzej 1972-1973;
 69. ks. Wilczek Reinhold 1973-1974;
 70. ks. Wilk Michał 1973-1975;
 71. ks. Fesser Gottfried 1974-1978. Od 1985 roku prob. par. Dobrego Pasterza w Górkach Śl. (koło Rud).
 72. +ks. Stryczek Józef 1975-1978. Od 1981 roku budowniczy i proboszcz parafii św. Piusa X i Marii Goretti w Kędzierzynie Koźlu Blachowni Śląskiej (diec. opolska). Zmarł nagle 10.11.2006 roku.
 73. +ks. Syty Jan 1975-1978. Zginął tragicznie w wypadku drogowym.
 74. ks. Koziński Jerzy 1978-1982. Obecnie proboszcz par. w Bąkowie (niedaleko Kluczborka, diec. opolska).
 75. ks. Proboszcz Kucharczyk Stefan 1978-1988;
 76. ks. Piontek Franciszek 1978-1979;
 77. ks. Rzega Henryk 1978-1979. Prob. par. Narodzenia NMP w Łubowicach.
 78. +ks. Niedzielski Eugeniusz 1979-1982;
 79. ks. Rudek Józef 1979-1980; wyjechał na misje w Peru. Obecnie RFN.
 80. ks. Macioł Hubert 1980-1981;
 81. +ks. Bortel Jerzy 1982-1985. Od 1990 roku proboszcz par. Stare Budkowice (diec. opolska). Odwołany do wieczności po długiej i ciężkiej chorobie 02 kwietnia 2005 roku. Spoczywa na cmentarzu w Starych Budkowicach.
 82. ks. Wietrzniok Joachim 1982-1985. Obecnie duszpasterz w Holandii.
 83. ks. Nowański Norbert 1985-1989;
 84. ks. Wypiór Jan 1985-1988. Obecnie prob. par. św. Bartłomieja w Kielczy (diec. opolska).
 85. ks. Proboszcz Ledwig Józef 1988-2004.  Ks. J. Ledwig urodził się 6. stycznia 1945 roku w Zabrzu Mikulczycach w rodzinie Karola i Adelajdy z d. Skrzypczyk. Ochrzczony 19. stycznia 1945r. w kościele św. Wawrzyńca w Zabrzu Mikulczycach. Sakrament bierzmowania przyjął 11 marca 1956 roku również w mikulczyckiej świątyni. Kształcił się i maturę uzyskał w II. Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu. Studia filozoficzno-teologiczne zakończył przyjęciem sakramentu święceń z rąk Ks. Bpa Franciszka Jopa – dnia 15 czerwca 1969 roku w Opolu. Posługę kapłańską pełnił w następujących parafiach jako wikariusz: 1969-73 Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu; 1973: Chrystusa Króla, Bytom Stolarzowice; 1973-74 św. Jana Chrzciciela, Zabrze Biskupice; 1974-77 Trójcy Świętej, Bytom. Urząd administratora parafii, a następnie jej proboszcza, pełnił w następujących po sobie parafiach: 1977-88 św. Marii Magdaleny, Łambinowice i 1988-2004 św. Jacka, Bytom. Ostatnie lata posługi kapłańskiej 2004-2014 pełnił jako proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turze Podczas 45. letniej posługi kapłańskiej dał się poznać jako człowiek zatroskany o ubogich – stąd też w latach 1993-98 był dyrektorem Caritas, rejonu Bytom; nosił również w sercu dobro kobiet – stąd też w latach 1992-2010 był diecezjalnym duszpasterzem kobiet. Miał mandat zaufania kapłańskiego – stąd w latach: 1991-93 był wicedziekanem dekanatu Bytom, a następnie 1993-98 dziekanem tegoż dekanatu. Zmarł, w II. Niedzielę Adwentu 07 XII 2014 r. w 69. roku życia i w 45. roku kapłaństwa, po ciężkiej chorobie.
 86. ks. Wilczek Rudolf 1988-1992, od 2003 roku prob. par. św. Macieja w Zabrzu Maciejowie.
 87. ks. Rosiek Jan 1989-1996, obecnie dyr. ds. odbudowy Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego diecezji gliwickiej w Rudach, członek Diecezjalnej Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Kościelnego.
 88. ks. Paluch Tadeusz 1991-1994, do 09.06.2019 r. prob. par. św. Jacka w Bytomiu. Od 10.06.2019 r. prob. par. WNMP we Wielowsi.
 89. ks. Glombik Artur 1992-1997
 90. ks. Sikora Piotr 1996-2000, obecnie prob. par. św. Mikołaja w Reptach.
 91. ks. Dyka Henryk 1997-2003, od 2006 r. prob. par. WNMP w Miasteczku Śląskim. Diecezjalny Dyrektor Uni Apostolskiej Kapłanów.
 92. ks. Rochoń Piotr 2000-2003
 93. ks. Tyburski Przemysław 2003-2004
 94. ks. Michalczuk Wojciech 2003-2004
 95. ks. Proboszcz Paluch Tadeusz 2004 – 2019
 96. ks. Steczkowski Jarosław 2004-2007
 97. ks. Bensz Sebastian 2004-2007
 98. ks. Plaskowski Andrzej 2007-2008
 99. ks. Chwaszcza Artur 2007- 2011
 100. ks. Rajs Grzegorz 2008-2011
 101. ks. Kozakiewicz Grzegorz 2008-2012
 102. ks. Krawiec Łukasz 2011-2012
 103. ks. Tomasz Wieczorek 2011-2014
 104. ks. Sebastian Gambuś 2012-2014
 105. ks. Andrzej Nowak 2012-2014
 106. ks. Marcin Kazanowski 2014 – 2015
 107. ks. Sławomir Młodzik 2014 – 2015
 108. ks. Michał Pilśniak 2015 – 2016
 109. ks. Dariusz Wachowski 2015 – 2018
 110. ks. Adam Laszewski 2016 – 2018
 111. ks. Tomasz Szumlas 2018 – 2019
 112. ks. Grzegorz Woźnica 2018 – 2019
 113. ks. Robert Potempa 2019 – nadal
 114. ks. Krzysztof Ruciński 2019 – nadal

Diakoni odbywający staż duszpasterski przed przyjęciem święceń prezbiteratu

 1. ks. Robert Chudoba w 1993 roku,
 2. ks. Grzegorz Kunas w 2007 roku,
 3. ks. Grzegorz Rajs w 2008 roku,
 4. ks. Marek Mania w 2010 roku,

Na terenie parafii spoczywają ciała następujących kapłanów:

 • ks. prob. Józef Zachlod +25.03.1953r (przy kościele)
 • ks. prob. Franciszek Strzybny +27.08.1936r.
 • ks. prob. Jan Szymała +31.12.1962r.
 • ks. Spyra, wikariusz par. katedralnej we Wrocławiu.
 • ks. prof. Jan Kurka +03.07.1947r.
 • ks. Jan Labus