Dziedzictwo kulturowe

Projekt: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła Św. Jacka w Bytomiu

Cel bezpośredni projektu to zachowanie, zwiększenie atrakcyjności i dostępności obiektu kulturowego poprzez poprawę stanu zachowania zabytku wraz z adaptacją na cele kulturalne.

Cel ogólny: ochrona i efektywne wykorzystanie obiektu dziedzictwa sakralnego i kulturowego.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych zabytkowego kościoła św. Jacka w Bytomiu.

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac dotyczących wieży północnej i sygnaturki, pokrycia dachowego z naprawą systemu odwodnienia dachu, elewacji i izolacji, stolarki drzwiowej, wnętrza krypty św. Józefa wraz posadzkami, instalacjami elektrycznymi oraz adaptacji kaplic bocznych na cele dydaktyczno- ekspozycyjne.

Realizacja projektu umożliwi jego wykorzystanie do rozszerzonej działalności kulturalnej i społecznej.

Efekty realizacji projektu to:

  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 15.160 odwiedzin/rok
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.
  • Nowoutworzone miejsca pracy: 4 szt.

 

Wartość całkowita projektu: 21 502 849,75 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 18 256 031,00

Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 147 768,35

 

Zamówienia w ramach projektu:

  1. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące realizacji projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Załącznik – dokumentacja techniczna 

(link:https://drive.google.com/file/d/1MFInE88h2d1xtynmmVkJLa9GH1nkrmep/view?usp=sharing)

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:

Firma Usługowo-Handlowa PROMEN Wiesław Stochmiałek ul. Męczenników Oświęcimia 6a 41-922 Radzionków

  1. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu w projekcie pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:
Doradztwo i Zarządzanie Magdalena Jelonek-Wiatr ul. Dworcowa 25-27
41-902 Bytom

  1. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w projekcie pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:
PHU TECHNIBUD Zdzisław Włodek ul. Paderewskiego 213
44-373 Wodzisław Śląski