Infrastruktura Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach realizacji projektu „Doposażenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego im. ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Bytomiu” parafia św. Jacka miała możliwość doposażyć w konieczną infrastrukturę działalność kulturalną realizowaną na Rozbarku, głównie poprzez Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. ks. G.G. Gorczyckiego. Dzięki uzyskanym środkom z programu Infrastruktura Kultury MKiDN stanie się możliwe lepsze, bardziej efektywne i twórcze realizowanie zadań z obszaru Kultury. Dedykowana ona jest, bez względu na status społeczny, wszystkim zainteresowanym odbiorcom.