Kościelni

Zakrystianin czyli kościelny to człowiek, którego zadaniem jest opieka nad kościołem, czyli najważniejszym miejscem w parafii. Z tego tytułu powinien on w zasadzie wiedzieć wszystko o świątyni, znać jej każdy zakątek. Poza tym musi cechować się zaradnością i spostrzegawczością. Kiedy w prezbiterium trwa Eucharystia lub inne nabożeństwo, zakrystianin przez cały czas jest w pogotowiu i czuwa, żeby wszystko było w porządku. Kiedy zdarzają się jakiejś nieprzewidziane sytuacje, musi on zachować zimną krew i szybko podejmować decyzję, aby liturgia mogła przebiegać bez żadnej przerwy. Ponadto przez zakrystię przewijają się różni ludzie, dlatego dobry kościelny jest otwarty na każdego i bardzo życzliwy. Zawsze jest gotów nieść pomoc.

W naszej wspólnocie parafialnej z wielkim zaangażowaniem i oddaniem funkcję kościelnego pełnią:  pan Herbert Golla, pan Piotr Jendroszek oraz pan Karol Prudlo.

Kościelni przy parafii św. Jacka od roku 1913

1913-1919 – Gillar,

01.07.1919-1923 – Franciszek Schulz,

01.03.1923-1934 – Alfons Fandrich,

01.03.1923-01.11.1940 – Theodor Garus,

1940-1945 – Jerzy Pisarski,

1945-1956 – Garus Teodor i pomocnicy: H.Chruszcz, R.Siwiec, Szczepur, Panchyrz, J.Tokarz, N.Jenderek, J.Sykosz,

1956-1971 – Hubert Chruszcz i pomocnicy: R. Siwiec, W. Rabstajn, N. Jenderek, J. Sykosz, J. Tokarz,

1971-1973 – Ryszard Siwiec oraz J. Sykosz, N. Jenderek,

1974-1978 – Józef Riger oraz. P. Jendrosek, N. Jenderek,

1978-1981 – Pawel Skowronek oraz syn, N. Jenderek, W. Brylka,

1981-1989 – Jan Klein, Norbert Jenderek, Joachim Czornik oraz Roman Celary i Lenart Bernard,

1989-2005 – Joachim Czornik,

1956-2013 – Norbert Jenderek

1989 – nadal – Herbert Golla

1974 – nadal – Piotr Jendroszek

2017 – nadal – Karol Prudlo