Rewitalizacja

Projekt: Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu

Celami bezpośrednimi projektu są wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz wzrost zdolności do zatrudnienia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe i konserwatorskie wnętrza kościoła górnego, w tym ścian, sklepienia, stropów, posadzki, instalacji elektrycznych, montaż kraty kutej, ław oraz organów umożliwiające jego wykorzystanie do działalności społecznej i kulturalnej.

Efekty realizacji projektu to:

  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury lokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 szt.
  • Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 20964 osób
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.
  • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0.16170 ha
  • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [ EPC ]: 2 szt.
  • Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 22.000 osób

Wartość projektu: 8 400 000,00 zł

Dofinansowanie:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 7 140 000,00 zł
  • Budżet państwa: 840 000,00 zł

Zamówienia w ramach projektu:

1. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące realizacji projektu pn. Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Załącznik do Zapytania ofertowego – dokumentacja techniczna (link: https://drive.google.com/file/d/1Oe3sufd0rbN8iA1xdcEldtmHKIKgx46f/view?usp=sharing )

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:
Firma Usługowo-Handlowa PROMEN Wiesław Stochmiałek
ul. Męczenników Oświęcimia 6a
41-922 Radzionków

2. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu w projekcie pn. Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:
Centrum Projektowo-Szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 25-27
41-902 Bytom

3. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w projekcie pn. Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:

PHU TECHNIBUD Zdzisław Włodek
ul. Paderewskiego 213
44-373 Wodzisław Śląski

 

 

Data publikacji: 27.02.2018