Chrzest

Sakrament chrztu św. ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha św. Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha św. oczyszcza z grzechu pierworodnego oraz włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa – do Kościoła.

Udzielanie sakramentu

Sakramentu chrztu świętego udzielamy w naszej Parafii w pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy św. wieczornej oraz w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godzinie 16.00.

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych

w piątek przed sobotą lub niedzielą chrztu o godzinie 18:15 w Domu Parafialnym. Szczegółowy terminarz w katechez w bieżącym kalendarium (strona główna).

Wymagane dokumenty

  • świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • dokumenty tożsamości rodziców,
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego,
  • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Rodzice chrzestni

Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:

  • mieli ukończony 16 rok życia,
  • sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),
  • prowadzili życie zgodne z wiarą ( tzn. żyją w związku małżeńskim, lub mieszkają samotnie jako osoby stanu wolnego. W naszych warunkach zdatność do podjęcia tej posługi parafia weryfikuje także poprzez sprawdzenie w kartotekach parafialnych, czy dana osoba przyjmuje regularnie odwiedziny duszpasterskie – kolędę. Jeśli kandydat jest spoza naszej wspólnoty wówczas wymagana jest zgoda proboszcza miejsca),
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.