Eucharystia (I Komunia Święta)

Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

Jako ludzie wierzący mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w następujące dni:

  • Wszystkie niedziele
  • Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia)
  • Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)
  • Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)
  • Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
  • Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia)
  • Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

Msze Święte w naszej Parafii

Niedziela:
7:00, 8:45, 10:00 Suma, 11:00 (dla dzieci), 12:00, 15:30 Nieszpory, 16:00
Poniedziałek – piątek:
7:00, 8:00
Sobota:
7:00, 8:00, 17:00

Przygotowanie do I Komunii Świętej

Przygotowanie do I-Komunii św. odbywa się przy swojej parafii bez względu na to, do której szkoły dziecko uczęszcza. Katechezy trwają od połowy września do kwietnia, raz w tygodniu,

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej ma miejsce w naszej parafii zawsze w III Niedzielę maja o godzinie 10:00. Uroczystość pierwszej rocznicy Komunii Świętej ma miejsce zawsze w IV Niedzielę maja o godz. 10:30.

Zapisy dzieci do I- Komunii św. dokonują rodzice lub prawni opiekunowie w terminie od maja (rok wcześniej), aż do września.

Podstawowym warunkiem zapisu jest fakt, że dziecko uczęszcza na religię w szkole, oraz uczestniczy w czwartkowej Mszy szkolnej o godzinie 17:00, a także wraz z rodzicami systematycznie uczestniczy we Mszy św. niedzielnej. Obowiązkiem rodziców jest współpraca rodziców z kapłanami i uczestniczenie w zebraniach dla rodziców, których terminy są ogłaszane w ogłoszeniach i zamieszczane na stronie www.

Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii należy dostarczyć metrykę chrztu, z nazwiskiem które dziecko nosi w dniu zapisania do Pierwszej Komunii. BEZ TEGO DOKUMENTU DZIECKO NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE!

Jeśli dziecko pochodzi z innej parafii wymagana jest zgoda na przystąpienie do tego sakramentu od tamtejszego proboszcza. BEZ TEGO DOKUMENTU DZIECKO NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE!

Jeśli dziecko nosi inne nazwisko niż w dniu chrztu prosimy o powiadomienie o tym fakcie naszej kancelarii przy zapisywaniu dziecka,

Rodzice dziecka współpracują z kapłanami katechetami oraz uczestniczą w zapowiedzianych spotkaniach rodziców. Od 2012 roku zapraszamy w kolejne niedziele marca do uczestnictwa w katechezach dla rodziców dzieci będących kandydatami do Pierwszej Komunii Świętej. Katechezy dla rodziców odbywają się w cztery kolejne niedziele po Mszy o godz. 11:00 w dolnym kościele. W tym czasie dzieci będą się znajdowały pod opieką nauczycieli w Domu Parafialnym. Czas trwania katechezy dla rodziców około 40 minut.

Odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do I-szej Komunii Świętej w naszej parafii są ks. Adam Lachowski oraz p. Katarzyna Kasprzyk.