Małżeństwo

Czym jest Sakrament Małżeństwa?

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055). Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy (KDK 48). Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości (KKK 1604). Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz 2, 24).

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

Trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa należy się zgłosić do kancelarii parafialnej przedstawiając:

  • aktualną metrykę chrztu,
  • dowód osobisty,
  • świadectwo ukończenia religii,
  • zaświadczenie z USC – jeśli jest to ślub konkordatowy.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

W celu przygotowania się do zawarcia sakramentu małżeństwa należy odbyć: 4 nauki przedślubne. Należy je rozpocząć odpowiednio wcześniej, aby zdążyć przed planowana data ślubu. Nauki odbywają się w kościele Wniebowzięcia NMP przy Rynku w Bytomiu w wyznaczone poniedziałki miesiąca o godz. 19.00. Obowiązują również 3 spotkania w Poradni Życia Małżeńskiego w naszej parafii, terminy do ustalenia indywidualnego – tel. kontaktowy: +48602407980 lub +48605593281. Obowiązuje także uczestnictwo w jednym dniu skupienia, który odbywa się w naszej Parafii w wyznaczone soboty. Szczegółowe terminy spotkań można uzyskać w kancelarii parafialnej, pobierając odpowiedni druk nauk przedślubnych. Kandydaci do małżeństwa przed ślubem przystępują dwa razy do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Protokoły przedślubne spisywane są w kancelarii parafialnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kapłanem.

Skupienie dla narzeczonych

Dzień skupienia dla narzeczonych odbywa się wg aktualnych ogłoszeń.

Przebieg:
– konferencja
– adoracja
– spowiedź
– świadectwo małżonków