Pogrzeb

Śmierci nie unoś się pychą, bo i ty umrzesz kiedy my zmartwychwstaniemy

(Abp. Nossol)

Katechizm naszego Kościoła uczy nas, że w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem.

Oznacza to, że śmierć nie jest absolutnym końcem ludzkiego życia. Może być traktowana najwyżej jako kres jednego z jego etapów, na podobieństwo narodzin człowieka, będących zakończeniem życia płodowego, a zarazem początkiem istnienia poza łonem matki. Raz zaistniałe życie człowieka nigdy nie zostanie unicestwione, chociaż podlega różnym przemianom.  Jest o tym mocno przekonany Kościół, który modli się:

albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie

(Prefacja o zmarłych)

Z tak silną wiarą winniśmy przeżywać każdy chrześcijański pogrzeb, osoby nam bliskiej czy znanej.

Po uzgodnieniu daty i godziny pogrzebu w Zakładzie Pogrzebowym, bliscy zmarłego zgłaszają się do kancelarii parafialnej, przedstawiając:

  • informację z Zakładu Pogrzebowego o dacie i godzinie pogrzebu;
  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub innego kapłana udzielającego sakramentów);
  • pisemną zgodę właściwego ks. proboszcza na pochówek zmarłego, jeśli zmarły zamieszkiwał poza nasza parafią;

Ze względu na wyjątkowy charakter sprawy, można go zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi.

Obrzędy pogrzebowe w naszej parafii odprawiane są o ustalonej godzinie w domu pogrzebowym, natomiast Msza św. za zmarłego odprawiana jest w kościele parafialnym, zazwyczaj rano w dniu pogrzebu o godz. 7:30.

Także po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewna pamięcią np. przez:

  • Mszę św. w 30 dzień po śmierci;
  • Msze św. w rocznice śmierci;
  • Msze św. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin);
  • wypominki w miesiącu listopadzie, oraz w Wielkim Poście na Drodze Krzyżowej.

Warto także pamiętać, że chrześcijański pogrzeb nie przysługuje tym osobom, które świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Wszystkie sprawy dotyczące kwestii administracyjno-porządkowych, min. robót prowadzonych na cmentarzu należy bezwzględnie uzgadniać z Zarządem Cmentarza od pon. do pt. w godzinach od 9:00 do 11:00 przy ulicy Matejki 1 (budynek plebani).