Sakrament pokuty

Chrześcijaństwo zna rożne formy pokutne, które gładzą grzechy. Do najbardziej zalecanych należą: modlitwa, post, jałmużna i inne czyny miłosierdzia. Nie wystarczy jednak zwykłe czynienie pokuty. Grzesznik musi się pojednać nie tylko z Bogiem, ale i Kościołem, który od Chrystusa otrzymał moc odpuszczania grzechów. Przez pośrednictwo Kościoła i posługę kapłana dokonuje się prawdziwa i pełna pokuta, czyli nawrócenie. Ma to miejsce w sakramencie pojednania.

Do owocnego przeżycia sakramentu pokuty trzeba dobrze się przygotować poprzez modlitwę i rachunek sumienia, który czynimy w świetle słowa Bożego. Chrześcijanin przystępujący do tego sakramentu musi przede wszystkim całym sercem zwrócić się do Boga. To wewnętrzne nawrócenie musi wyrazić się poprzez żal za grzechy, wyznanie grzechów (spowiedź) i poprzez zadośćuczynienie. Po spełnieniu tych warunków grzesznik może otrzymać rozgrzeszenie od kapłana Kościoła.

Warto pamiętać

  • do spowiedzi trzeba się przygotować, poprzez czas i spokój, dlatego nie odkładaj spowiedzi na ostatnie dni np. przed świętami;
  • z tych samych powodów unikaj spowiadania się w czasie Mszy św.,
  • w wypadkach nagłych zawsze można poprosić księdza o udzielenie tego sakramentu;

Sakrament pokuty w naszej parafii udzielany jest codziennie 15 minut przed Mszą Św. W pierwsze piątki miesiąca kapłani spowiadają od godziny 17.30.

Stały konfesjonał znajduje się w Parafii WNMP na Rynku w Bytomiu od poniedziałku do piątku (w czasie trwania roku szkolnego) w godzinach od 15:00 do 17:00 (we wtorki od godziny 16:00 do 17:00 dyżurują księża z Parafii Św. Jacka).

Również stały konfesjonał znajduje się niedaleko nas w Sankturarium Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Kapłani dyżur w konfesjonale pełnią tam od wtorku do soboty w godzinach: 10:30-12:30 oraz 15:30-18:00.