Rada parafialna

Duszpasterska Rada Parafialna to grupa osób, duchownych i świeckich, której zadaniem jest służenie radą i pomocą ks. Proboszczowi w kierowaniu parafią. To szczególne zaangażowanie w życie parafii wynika z prawdziwej i głębokiej troski o dobro całej wspólnoty parafialnej, zarówno w wymiarze widzialnym jak i duchowym. Radzie Parafialnej przewodniczy ks. proboszcz, a jej skład tworzą parafianie mianowani z urzędu (przez ks. Proboszcza), oraz wybrani przez wiernych parafii w wyborach. Do jej szczegółowych zadań należą: pobudzanie inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii oraz wysuwanie propozycji dotyczących spraw parafii. Kadencja rady trwa 3 lata.

W skład rady parafialnej wchodzą:

 • proboszcz, księża wikarzy,
 • przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii,
 • przedstawiciele katolików świeckich.

Aktualny skład rady parafialnej parafii św. Jacka w Bytomiu:

 1. ks. Proboszcz Krzysztof Karkoszka,
 2. ks. wikary Robert Potempa,
 3. ks. wikary Krzysztof Ruciński,
 4. M. Barakowski,
 5. P. Cofała,
 6. J. Dziubosz,
 7. A. Gazdecki,
 8. E. Grzesiak,
 9. L. Jargieło,
 10. J. Kogut,
 11. J. Kroczek,
 12. G. Kusz,
 13. M. Młynek,
 14. J. Pinocy,
 15. K. Rokosz,
 16. E. Szpara